Asian Nirvana

Asian Nirvana

Kaslar? rahatlatmak, enerji ve güç kazand?rmak için ba? parmak bask?s? ve dirseklerle derinlemesine uygulanan bu masaj derin doku masaj? olarak da adland?r?labilir. Asian Nirvana, spor sonras? vücudunuzu rahatlatmak için en ideal aromatik masaj çe?itlerinden biridir. Bu Asya masaj? uygulan?rken, canland?r?c? etkisi olan limon ya??n?n kullan?lmas? önerilir. Uygulanan teknik ve aromatik ya?lar sayesinde masaj bitiminde vücudunuz rahatlar ve enerji depolar. Asian Nirvana masaj? ile kendinizi Uzakdo?u’nun egzotik atmosferinde hissedeceksiniz!

50 dk 245 TL

2701
SANDA HEDİYE