Açık Rıza Onay Metni

Şirket tarafından elde edilen kişisel verilerimin; bilgilendirme metninde belirtilen veri işleme amaçlarından her türlü ürün-hizmet tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, haber bültenleri gibi pazarlama iletişimlerini, iletişim tercihime göre tarafıma gönderme, veri analizi, yeni ürünler geliştirme, test etme, hizmet geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme, tanıtım kampanyalarının etkinliğini belirleme, iş faaliyetlerini yerine getirme ve genişletme amaçları kapsamında ve işbu amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süre boyunca kaydedilmesine, depolanmasına, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, muhafaza edilmesine, işlenmesine ve bilgilendirme metninde belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda Şirket’in bağlı şirketleri ve iştirakleri ile, yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortakları ile, web sitesi barındırma, veri analizi, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapıların sağlanması, müşteri hizmetleri, e-posta gönderimi, denetleme hizmetleri sunan üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve tedarikçileri ile paylaşılmasına veya bunlara ifşa edilmesine, yurt dışına aktarılmasına, 3. kişilere aktarılacak olan kişisel verilerimin 3. kişiler tarafından işbu bildirimde belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacağı, sadece Attaş Alarko Turistik Tesisler AŞ’nin veri işleme amaçları doğrultusunda kullanılacağı konusunda tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, Kanun’un m. 5/1 hükmünde belirtilen aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.