Gizlilik ve KVK Politikası

TANIMLAR

İşbu Politika’da kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

1.ŞİRKET : Sitenin resmi sahibi olan Kanuni Merkez: Muallim Naci Caddesi, No: 69, Ortaköy, İstanbul / İdari Merkez: Nisbetiye Caddesi, Ahular Sokak No:6 Etiler, İstanbul adresli ATTAŞ Alarko Turistik Tesisler A.Ş.

2.SİTE: www.sandaspa.com domain adına sahip internet sitesi.

3.ZİYARETÇİ: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, ya da kişisel verilerini sitede bulunan formlar aracılığıyla ve kendi rızasıyla site sahibi şirket ile paylaşan şahıs veya şahıslar. Politika içinde bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır.

4.MÜŞTERİ: Sitede bahsedilen hizmetlerden ücret karşılığında faydalanan, bunun için kişi ve kurum verilerini kendi rızasıyla veren kişi ya da kurumlar. Politika içinde bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır.

MADDELER

1.Gizlilik: Bu SİTE, Kullanıcının gizliliklerini korumakla sorumludur. Ancak bu sorumluluk, internet ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermekte olup, internet ortamında hiçbir zaman tam güvenliğin sağlanamadığı da SİTE’ye giren/kullanan Kullanıcı tarafından bilinmelidir. SİTE, Kullanıcının gizlilik haklarına saygı duyar ve kullanıcının SİTE vasıtasıyla sağladığı tüm veriler saklı tutulur. SİTE, üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz. Siteye erişerek ve kullanarak ŞİRKET’in Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı (“Politika”) okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız. Eğer herhangi bir nedenden dolayı bu koşulları kısmen veya tamamen kabul etmiyorsanız SİTE’yi kullanmamalı ve SİTE’den ayrılmalısınız. SİTE’ye eriştiğiniz ve kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, işbu Politikayı kabul etmiş sayılırsınız.

2.Kişisel Olmayan ve Derleme Bilgiler: SİTE ziyaret edildiğinde, SİTE’ye hangi IP’den giriş yaptığınız, sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar ve her bir sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcadığınız gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı ŞİRKET’in sitesini düzenli olarak izleyerek geliştirmek ve hizmetlerini iyileştirmektir. Bu bilgiler genellikle kişisel tanımlama bilgileri ile bağlantılı olmayan IP adresleri kullanılarak alınır.

3.Kişisel Veriler: Bir Kullanıcı, SİTE üzerinden bir soru gönderdiğinde, belirli bir hizmet için bilgi formu doldurduğunda veya başvuruda bulunduğunda, kişisel verileri (isim, fatura ve teslimat adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve/veya sosyal medya/mesajlaşma hesabı kimliği gibi) ŞİRKET tarafından kullanıcının hizmet, bilgi veya başvuru talebinin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak form alanlarında doldurulması zorunlu alanlar aracılığıyla, Kullanıcıdan talep edilebilir ve kaydedilebilir. Ayrıca Kullanıcı kişisel verilerini (isim, fatura ve teslimat adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve/veya sosyal medya/mesajlaşma hesabı kimliği gibi) SİTE üzerinden vereceği açık rıza ile ŞİRKET ile paylaşması halinde ŞİRKET tarafından her türlü ürün-hizmet tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile, form alanlarında doldurulması zorunlu alanlar aracılığıyla, ŞİRKET tarafından kaydedilebilir. ŞİRKET ve ŞİRKET adına çağrı merkezimiz tarafından ya da SİTE ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yazılı, sözlü ve elektronik kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; kaydedilebilir, depolanabilir, aktarılabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, muhafaza edilebilir ve sair suretler ile işlenebilir. ŞİRKET, Kullanıcı’lardan edinilen kişisel verileri; Politikada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında gerektiğinde yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ile, Web sitesi barındırma, veri analizi, ödeme işlemleri, sipariş işleme, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapıların sağlanması, müşteri hizmetleri, e-posta gönderimi, kredi kartı işlemleri, denetleme ve benzer hizmetleri sunan üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve tedarikçileri, sigorta şirketleri ile paylaşabilir veya bunlara ifşa edebilir, yurt dışına aktarabilir. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişi, aktarılan verileri işbu Politikada belirtilen amaçlar dışında kullanmayacak, sadece Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.’nin veri işleme amaçları doğrultusunda kullanacaktır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 5 ve madde 6’da belirtilen açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ŞİRKET olarak meşru menfaatlerimizi ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleri kapsamında işlenecektir.

ŞİRKET kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

  • ŞİRKET tarafından sağlanan hizmetleri sunmak.
  • Soru, başvuru ve taleplerinize yanıt vermek.
  • Haber bültenleri gibi ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz pazarlama iletişimlerini, iletişim tercihlerinize göre size göndermek.
  • Size özel ürünler, pazarlama mesajları, teklifler ve içerikler sunmak.
  • Anketler, çekilişler, yarışmalar ve benzer promosyonlara katılmanıza olanak sağlamak (bu etkinliklerden bazılarında, kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız ve ifşa ettiğimize ilişkin daha fazla bilgi içeren ek kurallar uygulanabilir, bu nedenle söz konusu kuralları dikkatle okumanızı öneririz).
  • Alışverişinizi tamamlamak, örneğin ödemenizi yapmak, siparişinizin size teslim edilmesini sağlamak, alışverişinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, size ilgili müşteri hizmetini sunmak.
  • Veri analizi, denetimler, suç/dolandırıcılık izleme ve önleme, güvenlik, yeni ürünler geliştirme, test etme, hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme, tanıtım kampanyalarımızın etkinliğini belirleme, iş faaliyetlerimizi yerine getirme ve genişletme gibi iş amaçlarımız.
  • Muhasebe, faturalama, mutabakat ve tahsilat faaliyetlerini yerine getirmek.
  • Bu bildirimin amacıyla tutarlı diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Kişisel verilerinizin işbu Politikada belirtilen amaçlarla kullanılması ve ifşası konusunda aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak iletişim bilgilerinize ve iletişim tercihlerinize erişebilir, bunları güncelleyebilir, ŞİRKET’e sağladığınız kişisel verilere erişmek, bunları güncellemek, silmek, yok etmek, düzeltmek veya aşağıda ifade edilen diğer haklarınız konusundaki taleplerinizi; Kanun’da ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de ifade edildiği üzere yazılı ve imzalı bir şekilde aşağıda belirtilen başvuru adresine bizzat elden teslim edebilir, noter aracılığı ile gönderebilir, attas.alarko@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta veya güvenli elektronik imza, mobil imza veya ŞİRKET’e daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak kvkk@hillside.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede ve yürürlükteki mevzuat uyarınca talebinizi (taleplerinizi) yerine getireceğiz.

BAŞVURU ADRESİ: Nisbetiye Caddesi, Ahular Sokak, No: 6, Etiler, Beşiktaş, İstanbul.

Daha uzun bir saklama süresi yasalarca gerekmedikçe ya da izin verilmedikçe, kişisel verilerinizi işbu Politikada belirtilen amaçları yerine getirmek için Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasında da belirtilen gerekli süreler boyunca saklarız. Kişisel verileriniz azami yirmi yıl boyunca saklanacaktır.

Kullanıcı, Kanun çerçevesinde, ŞİRKET’e başvurarak; (a) kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (g) yukarıdaki e ve f’de belirtilen talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (h) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

4.Çerezler (Cookies) : Zaman içerisinde, ŞİRKET veya ortakları bilgisayarınıza “çerez” gönderebilir. Çerezler, web sunucusu tarafından internet tarayıcınıza gönderilen ve daha sonra bilgisayarınızın hafızasında depolanan, küçük verilerdir. Çerezler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış çerez dosyalarından veri sağlayamaz. Çerezler sisteminize zarar vermez. Çerezler SİTE de nerelerin ziyaret edildiğini ya da hangi sayfaların tarafınızdan düzenlenip düzenlenmediğini görmek için kullanılır. Bu uygulamayla siteye yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir çerez gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri reddederseniz sitemizde ve diğer web sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir. Bu azalan uygulamalardan ve aksaklıklardan ŞİRKET sorumlu değildir.

5.Veri Güvenliği: Sitemizde izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için site kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulanmaktadır. Tüm şartlara rağmen ŞİRKET, kişisel verilerin ŞİRKET sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve ŞİRKET’in online servislerinin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız.

6.Bağlantılı Siteler: Bu site, kullanıcılarını içeriği ŞİRKET tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içermektedir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu Politikada belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel verilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden ŞİRKET sorumlu değildir. ŞİRKET bu şekilde bir derleme, kullanım veya ifşadan ötürü ortaya çıkabilecek zararların sorumluluğunu kabul etmemektedir. Başka sitelere ait bağlantıların ŞİRKET sitesinde yer alıyor olması, o sitelerin güvenli olduğu anlamına gelmemekte ve tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Dış sitelere yönlendiren bir bağlantıya tıkladığınızda bu sitelerin 3. şahıslar tarafından hazırlanması ve kontrol edilmesi sebebiyle ŞİRKET sorumluluk alanından çıkılmış olduğunu, bu noktadan sonra Kullanıcı ŞİRKET’in hiçbir şekilde sorumluluğunun olmadığını kabul eder. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan ŞİRKET sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden ŞİRKET’in izni olsun ya da olmasın ŞİRKET sitesine link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları ŞİRKET’e aittir. Sitemiz materyallerine ait tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları ŞİRKET’te saklıdır. Bir kişi ve/veya kuruluş, önceden ŞİRKET’in iznini almadıkça, sitemizin belli bir kısmını başka bir web sitesinde kullanılamaz, başka bir web sitesinin bağlantısını kuramaz.

7.Sitede Verilen Bilgiler: ŞİRKET, SİTE içeriğinde, tasarımında, erişiminde haber vermeksizin değişiklik ve/veya kısıtlama yapma hakkını saklı tutar. ŞİRKET, herhangi bir nedenle ve tamamen kendi kararıyla SİTE erişimi kısıtlayabilir veya kaldırabilir.

ŞİRKET, SİTE içeriğini güncel ve doğru tutmak için elinden gelen tüm çabayı sarf etmektedir ancak bu bilgilerin doğruluğunu garanti etmez ve bu bilgilerin doğruluğuna, tam olmasına ve güncel olmasına ilişkin hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu bilgilerin kullanımı Kullanıcı inisiyatifindedir ve yasal bağlayıcılığı yoktur.

8.Politika Değişiklikleri: Bu Politika değişikliğe tabidir ve ŞİRKET tarafından herhangi bir duyuruda bulunulmaksızın değiştirilebilir. Kullanım koşullarında yapılan değişiklik / değişiklikler SİTE’ye konulmalarından itibaren geçerlilik kazanacaktır. Kullanım koşullarının güncel halinin kontrolü Kullanıcının yükümlülüğündedir.