Oriental Dry

Oriental Dry

Vücudu toksinlerden ar?nd?ran , ruh ve beden bütünlü?ünü sa?layan, gev?etici etkisi ile tüm vücuda uygulanan bir masajd?r. Bu uzakdo?u terapisi vücudumuzdaki 3 ana enerji yolu boyunca akupunktur noktalar?na parmak uçlar? bask?s? ile ya?s?z olarak uygulan?r. Vucudu dinlendirir ve ödem birikimini çözer.

50 dk 245 TL

2904
SANDA HEDİYE