Crystal Massage

Crystal Massage

Bali’de özel olarak haz?rlat?lm??, evrensel enerjiyi içinde bar?nd?ran do?al kristal ta?larla ve avuç içi bask? yöntemleri ile yap?lan Chrystal Masaj uygulamas?nda 4 farkl? masaj tekni?i kullan?l?r. Bu teknikler, Shiatsu, Swedish, Thai ve Lomi teknikleridir. Lomi vucudun rahatlamas?na yard?mc? olurken bir taraftan da vücuttaki bloke olmu? enerjinin ak??kanl???na yard?mc? olur. Kristalin benzersiz etkisiyle kusursuz bir rahatlama hissi sunan Crystal masaj ile içinizdeki enerjiyi canland?r?n!

1 Adet 255 TL

2578
SANDA HEDİYE